Aktualności

Najświeższe informacje z życia firmy

Targi Pracy 21 kwiecień 2016

Ważna wiadomość dla wszystkich poszukujących pracy!!!! 21 kwietnia 2016 roku w Centrum Targowo- Wystawienniczym Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie odbędą się Targi Pracy organizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Pracownicy Agencji Pracy Tradma Sp. z o.o. serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na stoisko firmowe Emotikon smile Specjalnie dla Was atrakcyjne oferty pracy i porady doradców...

70-lecie Spółdzielni Niewidomych w Lublinie

2 stycznia 2016 roku odbyła się uroczysta gala z okazji 70-lecia Spółdzielni Niewidomych w Lublinie. 29 grudnia 1945 roku w lokalu przy ul. Wyszyńskiego 5 w Lublinie Modest Sękowski wraz ze współpracownikami powołał do życia Spółdzielnię Niewidomych. Pierwszymi wyrobami były szczotki. Przez te lata zostały udoskonalone technologie produkcji oraz zmodernizowany park maszynowy. Dzisiaj zakład zatrudnia około 200 osób, z czego 70 procent to osoby z niepełnosprawnością w tym 50 procent z uszkodzonym wzrokiem. W ciągu swojego funkcjonowania stali się jednym z głównych producentów wiązek i instalacji elektrycznych a odbiorcy to największe firmy w Polsce i za granicą. Przedsiębiorstwo jest żywym dowodem połączenia prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa z aktywizacją osób niepełnosprawnych. Z okazji 70-lecia spółdzielni, podczas gali rocznicowej, Krzysztof Żuk wyróżnił medalami kilku zasłużonych pracowników. Agencja Pracy Tradma Sp. z o.o. jako zaprzyjaźniona firmy uczestniczyła w uroczystościach. Korzystając z okazji dziękujemy za zaproszenie na Uroczysta Galę gratulujemy organizacji uroczystości na tak wysokim poziomie oraz niezwykle sprawnej obsługi. Wygłaszane przemówienia, omawiane zagadnienia z pewnością pozostaną na długo w pamięci a dostojny i uroczysty charakter podkreślał rangę wydarzenia. Życzymy Panu Prezesowi i całemu Zespołowi Spółdzielni wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i niestającego zadowolenia z wykonywanej...

Umowa o pracę na czas określony – fundamentalne zmiany od 22 lutego 2016 r.

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystania umów o pracę na czas określony. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 21 sierpnia 2015 r., jednak ze względu na istotność wprowadzanych zmian jej wejście w życie zostało na mocy przepisów przejściowych odłożone w czasie o sześć miesięcy (tzw. vacatio legis). Zmiany w Kodeksie Pracy mogą mieć istotne znaczenie dla wielu polskich pracodawców, istotnie modyfikują bowiem obowiązujące do tej pory szczegółowe zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Główne zmiany wprowadzone ustawą obejmą m.in. następujące kwestie. 1. Umowa o pracę na czas określony: wprowadzenie ograniczeń co do czasu trwania oraz liczby zawieranych umów Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują ograniczenia czasowego trwania umowy o pracę na czas określony, co powoduje, iż w praktyce funkcjonują umowy zawierane na okresy wieloletnie (np. 5, 7, 10 lat). Po wejściu w życie omawianej noweli do Kodeksu Pracy zawieranie długoterminowych umów o pracę nie będzie już możliwe. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić maksymalny 33-miesięczny okres, na jaki może być zawarta umowa o pracę na czas określony. Także w przypadku zawarcia między tymi samymi stronami stosunku pracy kilku umów o pracę na czas określony łączny okres zatrudnienia na ich podstawie nie może przekraczać 33 miesięcy. Przekroczenie ww. terminu spowoduje, iż od dnia następującego po jego upływiepracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.W praktyce oznacza to, że zgodnie z nowymi przepisami okres terminowego zatrudnienia pracownika nie będzie mógł przekroczyć 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33...

Dziękujemy za życzenia świąteczno-noworoczne ! :)

Wszystkim Klientom, Firmom oraz Instytucjom z którymi współpracujemy chcielibyśmy serdecznie podziękować za pamięć i przesłane do nas życzenia świąteczno-noworoczne. Jednocześnie jeszcze raz pragniemy złożyć najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności i wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2016 roku !!!! Dziękujemy!!! Oby się...

Wesołych Świąt !!!! :)

Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej Firmy Składamy życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym...

Spotkanie resortu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dnia 2 grudnia w Pałacyku Przedzickich w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie przedświąteczne, podsumowujące cykl zagranicznych wizyt kierownictwa resortu Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizowanych z udziałem przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Spotkanie okazało się być doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw wspierających zagraniczną ekspansję polskich firm w mijającym 2015 roku, jak również do wstępnego omówienia planów na 2016 rok. Wiceminister Kacperczyk zadeklarowała, że polska dyplomacja będzie kontynuowała plan wspierania polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Służyć temu będą nowe instrumenty takie jak m.in. system badania satysfakcji przedsiębiorstw oraz liczne inicjatywy promocyjne zaplanowane na nadchodzący rok. MSZ w 2015 roku zorganizowało ponad 30 wizyt zagranicznych z udziałem ponad 1000 przedsiębiorstw, a także 21 seminariów i szkoleń, w których uczestniczyło ponad 500 firm, co świadczy o rosnącym znaczeniu dyplomacji w biznesie. W spotkaniu wzięło udział około 250 przedsiębiorców między innymi Prezes Agencji Pracy Tradma Sp. z o.o. Małgorzata...

Uroczysta Gala z okazji 15 lat funkcjonowania Lubelskiego Klubu Biznesu

01 grudnia 2015 roku odbyła uroczysta Gala z okazji 15-lecia Lubelskiego Klubu Biznesu. Agencji Pracy Tradma Sp. z o.o. , która jest Członkiem Stowarzyszenia nie mogło tam zabraknąć. Wydarzenie swoja obecnością zaszczyciło kilkuset przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki. Na nowo otwarta Filharmonia Lubelska pękała w szwach. Historia 15 lat Lubelskiego Klubu Biznesu to tysiące przedsiębiorstw, pracowników i właścicieli firm, którzy wspólnie podnoszą swoje kompetencje i umiejętności, by sprostać wyzwaniom nowych czasów. Podczas okresu funkcjonowania udało się przejść z rynków lokalnych na rynki globalne, co niewątpliwe jest wyznacznikiem sukcesu. Zmieniały się koncepcje i modele biznesowe, nastąpił proces adaptacji do funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym, co wiązało się z przepływem kapitału i ludzi. Podsumowując 15 lat działania LKB niewątpliwie nastąpił rozkwit, któremu towarzyszyły nowe wyzwania i możliwości. Na co LKB stawia obecnie i w przyszłości? Na innowacyjność i efektywność działań, na budowanie marki i wartości firm, na ekspansję na rynki zagraniczne i umiędzynarodowienie naszego biznesu, na tworzenie powiązań, sieci biznesowych. Od najbliższych sąsiadów, takich jak Ukraina, Białoruś, sięgają, aż po kraje azjatyckie, takie jak Uzbekistan, po kraje skandynawskie – aż po Angolę w Afryce. Są to obszary na których Agencji Pracy Tradma Sp. z o.o. zależy szczególnie, biorąc pod uwagę trudną sytuację w obszarze Pracodawca- Pracownik. Staramy się zrobić wszystko, aby sprostać wymaganiom naszych Klientów. W perspektywie są także kraje Europy Południowej i kraje z Grupy Wyszehradzkiej. Do realizacji tej strategii zostało powołane Centrum Obsługi Rynków Zagranicznych organizujące liczne misje gospodarcze, którego oczywiście jesteśmy Członkiem. Podczas gali zostały przyznane, także honorowe tytuły ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu. Ambasadorami zostali Stanisław Jabłoński – prezes Ekobenz Sp. z o.o., Maciej Maniecki – założyciel...

Oficjalne otwarcie nowego biura PUIG- 23.11.2015 r.

23 listopada w siedzibie Polsko-Ukraińskiej izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie nowego biura przy ulicy Legionowej 9/2. Wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością wiele ważnych osobistości m.in. Andrij Deszczyca – Ambasador Ukrainy w RP, Stanisław Ciosek – b. Ambasador RP w Rosji, Janusz Onyszkiewicz – b. minister obrony narodowej RP oraz szerokie grono przedstawicieli biznesu, polityki i kultury z Polski i Ukrainy. Ponieważ Agencja Pracy Tradma Sp. z o.o. jest członkiem Polsko-Ukraińskiej izby Gospodarczej, na otwarciu nie mogło również zabraknąć Prezesa Zarządu Tradma Sp.z o.o. Małgorzaty...

Konferencja poświęcona marketingowi w praktyce organizowana w ramach XXXV edycji Klubu Sponsora- 20.11.2015 r.

Dnia 20.11.2015 w Hotelu Viktoria w Lublinie przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza odbyła się konferencja organizowana w ramach XXXV edycji Klubu Sponsora. Wydarzenie poświęcone było przede wszystkim marketingowi.Na uwagę z całą pewnością zasłużyło wystąpienie Tomasza Sieńki Współwłaściciela Zwiedzaj Lubelskie oraz lublin112.pl.W sposób bardzo szczegółowy przybliżył on drogi dotarcia do klienta. Tomasz zaprezentował oferowane przez ówczesny rynek mechanizmy promocji i reklamy przy pomocy najnowszych technologii, niedostępnych jeszcze na rynku. Jednym z elementów programu, było również pokazanie jak uzyskać dostęp do drogich usług, nawet dla przedsiębiorców czy instytucji z małym budżetem. Swoją ciekawość zaspokoiły również osoby zainteresowane tematem tworzenia społeczności biznesowych w aplikacjach mobilnych. Elżbieta Fijołek właścicielka Giełdy Eventów i Klubu Sponsor również wystąpiła w roli prelegenta na Konferencji Wymiary Marketingu. Elżbieta przedstawiła prelekcję na temat marketingu relacji. Omówiła w jaki sposób firmy mogą bliżej ze sobą współpracować, jakie konkretne działania dają cykliczne spotkania oraz jak je formułować. Michał Janiszek właściciel INB Marketing kontynuował temat drogi dotarcia do klienta. Michał przedstawił prelekcję na temat efektu skali marketingu internetowego. Opowiadał o punktach dotarcia do klienta, czyli miejscach gdzie klient ma styczność z firmą. „By internauta nam zaufał, musi widzieć nas z odpowiednią częstotliwością, przez odpowiednią ilość czasu” mówił Michał.Dariusz Donica dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowski Województwa Lubelskiego, przedstawi prelekcję o marketingu województwa lubelskiego. Z przejęciem opowiadała o akcjach promujących lokalnych przedsiębiorców, promocji regionalnych produktów Lubelszczyzny, województwa lubelskiego jako kierunku turystycznego. Bezsprzecznie gwiazdą spotkania okazał się znany piłkarz, były reprezentant Polski. Czterokrotny król strzelców polskiej Ekstraklasy, w której strzelił 168 goli. To osiągnięcie dało mu trzecie miejsce na liście wszech czasów. Jest również członkiem Klubu 300- zawodników o największej liczbie...

Agencja Pracy Tradma Sp. z o.o. Firmą Godną Zaufania- dziękujemy

firma godna zaufania Wszystkich sympatyków i wiernych fanów Agencji Pracy Tradma Sp. z o.o. pragniemy poinformować, że udało nam się uzyskać certyfikat „Firmy Godnej Zaufania”. Jest to certyfikat przyznawany przedsiębiorstwom cechującym się nienaganną opinią wśród klientów oraz kontrahentów. Proces certyfikacji opiera się o innowacyjną metodę określania wskaźnika opinii i zaufania przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych. Naszym atutem jest nieposzlakowana opinia, etyka w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec współpracowników. Dziękujemy za tak pozytywne opinie, dołożymy wszelkich starań żeby Państwa nie...