Kwestionariusz

Nazwisko i Imię

Rok urodzenia

Województwo, miejscowość

Adres email

Telefon

Wykształcenie
 Podstawowe Gimnazjalne Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe

Rodzaj poszukiwanej pracy

Typ poszukiwanej pracy
 dorywcza stała

Orzeczenie o niepełnosprawności
 tak nie

Dodatkowe umiejętności

Prawo jazdy:

Uprawnienia:

Książeczka zdrowia:

Przebyte szkolenia :

Inne:

Dodaj CV

Ważne:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 pozycja 883).
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.