РОЗДІЛ ПРАЦІВНИКА

Все, що повинен знати працівник.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Форма працевлаштування на так звану тимчасову роботу в Польщі є доволі новою формою пропонування роботи, проте у багатьох країнах Європейського Союзу вона становить серйозний відсоток від усіх, укладених трудових договорів.

Щороку збільшується кількість фірм і підприємств, які співпрацюють із різного типу агентствами праці.

Агентство володіє працівниками, котрих шукають, працевлаштовує, а згодом пропонує їх, щоб вони працювали в іншому підприємстві – у Працедавця-користувача на окреслений ним час.

Агентства тимчасової праці також дають багато можливостей молодим людям, котрі починають власні професійні кар’єри. Працедавець-користувач у кожен момент може безпосередньо працевлаштувати на своїй фірмі працівника, працевлаштованого і наданого йому Агентством. Така форма надання роботи уможливила здобуття досвіду в багатьох різних фірмах, одночасно гарантуючи стабільне працевлаштування в Агентстві праці.
НАПИШИ ДО НАС

КОНКРЕТНО ЩО І ЯК

Тимчасовий працівник – тобто хто?
Згідно Закону «Про тимчасову роботу», Тимчасовий працівник – це працівник, працевлаштований на основі трудового договору Агентством чи пов’язаний із ним цивільно-правовим договором, щоб працювати в окреслений час у Працедавця-користувача.
Договір – з ким і який?
Агентство тимчасової праці укладає договір із Тимчасовим працівником. Існує два види термінових договорів на визначений час або договір на час проведення окресленої роботи.
Страхування – яке?
Тимчасовий працівник, укладаючи договір із Агентством тимчасової праці, має такі самі страхування як всі працівники. Агентство тимчасової праці зобов’язане нараховувати, відраховувати та передавати відсотки на суспільне і медичне страхування Тимчасового працівника, а також вести особові дані, передбачені законодавством про суспільне страхування працівників. Нарахування, відрахування і передача не необхідний державний податковий рахунок авансу на подохідний податок від фізичних осіб.
Зарплата - яка?
В трудовому договорі, укладеному Тимчасовим працівником із Агентства тимчасової праці встановлюється заробітна плата за виконану роботу. Вона не може відрізнятися від зарплати інших працівників, працевлаштованих на цій самій посаді у Працедавця-користувача.
Працедавець-користувач – тобто хто?
Працедавець-користувач – це суб’єкт, на користь якого Тимчасовий працівник виконує роботу. Працедавець-користувач не укладає іх тимачсовим працівником трудового договору, проте виконує певні обов’язки і користується правами, які встановив працедавець щодо обов’язкової організації праці за участю Тимчасового працівника. Працедавець-користувач визначає Тимчасовому працівникові завдання і контролює їхнє виконання.
Формальності – які?
Тимчасовий працівник перед початком роботи повинен пройти навчання із техніки безпеки та гігієни праці та пройти вступний медогляд.
Розірвання договору – яким чином?
Тимчасовий працівник, працевлаштований на визначений час, може розірвати договір після попереднього повідомлення про це до закінчення терміну, визначеного у договорі. У залежності від періоду дії договору період повідомлення може становити 3 дні у випадку, коли договір був укладений на період, не довший, аніж два тижні, або один тиждень, якщо договір був укладений на період, довший, аніж два тижні.
Відпустка – коли?
Зароблена відпустка тимчасових працівників регулюється на основі окремого трудового договору тимчасових працівників. Вона регулює окремі способи надання і набуття права на зароблену відпустку. Тимчасовий працівник має право на зароблену відпустку у розмірі два дні за кожен відроблений місяць. Агентство тимчасової праці і працедавець-користувач можуть узгодити використання тимчасовим працівником заробленої відпустки повністю або частково у період виконання тимчасової роботи на користь працедавця-користувача, визначаючи одночасно спосіб надання такої відпустки.

РОБОТА ЗА КОРДОНОМ

Працівник Агентства тимчасової праці може бути делегованим до закордонного Працедавця-користувача. Агентство зобов’язане перед виїздом кандидата за кордон скерувати його на медогляд та провести для нього навчання щодо безпеки та гігієни праці. Обидві діє проводяться у Польщі. Агентство укладає договір із працівником (у випадку делегування це буде тимчасовий робочий договір). Безпека є нашим пріоритетом, тому старанно вибираємо та класифікуємо всі пропозиції роботи. Співпрацюємо виключно із перевіреними закордонними партнерами.
Володіємо необхідними дозволами для агентств, що є посередниками у наборі на роботу за кордоном. Залагоджуємо усі формальності, пов’язані із працевлаштуванням, займаємося організацією подорожей і поселенням. За послуги у сфері посередництва в роботі не беремо жодних оплат. За посередництвом нашого агентства можна придбати вигідне страхування від нещасливих випадків. З нами можеш контактувати у випадку будь-яких сумнівів, бажання продовжити контракт або змінити працедавця. Увесь час залишаємося у Твоєму розпорядженні.

Знайди роботу

разом із нашим агентством і розпочни свою професійну кар’єру!
Заповни заяву